Şirketlerin, yurt dışında gerçekleştirilen sektörel nitelikli fuarlara Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Söz konusu desteğin alınabilmesi için katılım sağlanan fuarın Ekonomi Bakanlığı tarafından belirtilen fuarlar listesinde yer alması gerekmektedir. Destek kapsamına alınan fuarlar listesi her yıl Bakanlık tarafından internet sitesinde yayımlanmaktadır. İngiltere’de gerçekleştirilen fuarların çoğu Ekonomi Bakanlığı tarafından katılımı desteklenen fuarlar arasında yer almaktadır.

Katılım şekli
Ekonomi Bakanlığı tarafından fuarlara katılım; bireysel katılım ve milli katılım olmak üzere iki şekilde desteklenmektedir:

Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça ilan edilen listede yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını ifade eder.
Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları ifade eder.
Destek kapsamı
Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Desteğe esas tutarım belirlenmesinde yer kirası, nakliye, ulaşım, standa ilişkin giderler gibi faktörler dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

Firmanın toplam destek tutarı = Desteğe esas tutar x Katılım m2’si

Destek limiti
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı aşağıdaki gibidir:

Genel nitelikli fuar için 50.000 TL,
Sektörel nitelikli fuar için 75.000 TL,
Prestijli fuar için 250.000 TL.
Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler için ise %70’ini geçemez. İngiltere, hedef ülke listesinde yer almadığı için destek oranı %50’dir.

Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla iki defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

Destek başvurusu
Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için destek başvurusu, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde EK-2’de yer alan belgelerle birlikte üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Katılımcının bir ihracatçı birliğine üye olması gerekli değil ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine destek başvurusunda bulunulur.

Fuar destek başvuruları fuar bitimini müteakip ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler İlgili Yurtdışı Uygulama Usul ve Esasları’nın ekinde (EK-2) açıklanmıştır.

Desteklenen fuarlar
Ekonomi Bakanlığı tarafından her yıl için bireysel katılım ve milli katılım kapsamında destek kapsamına alınan fuar listesi açıklanmaktadır. Söz konusu fuar listeleri aşağıda yer almaktadır.

2018 YILI için desteklenen fuar listesi

Kaynak
Fuarlar mevzuat için Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili sayfasını ziyaret ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü