Ürün veya hammadde ihtiyacını İngiltere’den karşılamak isteyen firmalar için istenen ürün, hizmet veya ham maddenin satın alınmasından Türkiye’ye teslim edilmesine kadar olan süreçle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ne yapıyoruz?

İngiltere’den ürün veya hizmet edilmesine yönelik verdiğimiz hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir: İthal edilmek istenen ürüne ilişkin kısa pazar araştırması, İthal edilecek ürün için satıcı firmalar ile temas kurulması ve satınlamaya ilişkin alıcı adına görüşmelerin yapılması, Alıcı adına satıcı firmalardan teklif alınması ve sipariş verilmesi, Alıma ilişkin gerekli sözleşmelerinin firma adına müzakere edilmesi, Gerekli akreditif işlemlerinin yapılması, Ürüne ait numune temini ve numunenin test edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, İthalat gümrük işlemlerinin takibinde yardımcı olunması, Alım yapılacak firmaların güvenirliliklerinin araştırılması, ve diğer hususlar…

Kimlere hizmet sağlıyoruz?

İngiltere’den ithalat yapmak isteyen tüm firmalara hizmet sağlıyoruz. İngiltere’den ürün temin etmek isteyen ithalatçı firmalar, İngiltere’den ham madde temin etmek isteyen firmalar, İngiltere’deki firmalardan hizmet almak isteyen firmalar, İngiltere’deki firmalara üretim yaptırmak isteyen firmalar. İngiltere’den ürün veya hizmet ithal etmek için yardım ve desteğe ihtiyaç duymanız halinde Mesaj Formunu doldurarak bizimle bağlantıya geçiniz:
Menü