Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin yurt dışında açacakları şube, mağaza, ofis, depo, showroom gibi birimler için kira gideri desteği sağlamaktadır. Kira desteğine ilişkin hususlar Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ’e göre Türkiye’ de faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında açacakları mağaza, ofis, depo, showroom vb. yerlere ait kira giderleri Ekonomi Bakanlığı tarafından belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Sınai ve ticari şirketler için kira desteği

Sınai ve ticari şirketler tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanmaktadır.

Ticari şirketler için kira desteği
Ticari şirketler tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek süresi
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl süre ile yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Destek şartları

Kiracı ile kiraya veren arasında organik bir bağ bulunmaması gerekir.
Kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
Şirketler, en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanılabilir.
Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle Türkiye’de üretilmeyen sınırlı miktarda tamamlayıcı ürünler de (aksesuar, yan ürün vb.) pazarlanabilir.

Kira desteğine ilişkin diğer hususlar
Aynı sözleşme ile bir mağaza zincirinin bir ya da birden çok mağazasında reyon kiralanması durumunda bu sözleşme konusu reyon veya reyonlar tek bir birim kabul edilir.
Mağaza ya da marketlerde şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiraladığı belirli bölümler reyon olarak değerlendirilir.
Cadde ya da alışveriş merkezleri içerisindeki koridorlar üzerinde Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiralanan kiosklar mağaza olarak değerlendirilir.
Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.


Başvuru

Kira desteği için bağlı olunan ihracatçı birliğine başvuru yapılır.

Kaynak
Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2010/6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü